JOB: Raidio Na Life Clár Reachtaire Closing Date: 4th January 2016
JOB: Raidio Na Life Clár Reachtaire              Closing Date: 4th January 2016

Tá Clár Reachtaire (sealadach) le ceapadh ar chonradh 6 mhí ag Comharchumann Raidió  Átha Cliath Teoranta, ag trádáil mar ‘Raidió na Life’.

Fáilteofar roimh iarratais trí ríomhphost a sheoladh chuig bainisteoir@raidionalife.ie faoin Luan, 4ú Eanáir 2016.

Stáisiún raidió pobail bríomhar lán-Ghaeilge atá ag craoladh i mórcheantar Átha Cliath ó 1993 is ea Raidió na Life 106.4FM (RnaL). Tá an stáisiún maoinithe ag Scéim Raidió Pobail Fhoras na Gaeilge chun seirbhís raidió pobail trí Ghaeilge a sholáthar sa cheantar agus tá conradh craolacháin ag an stáisiún le hÚdarás Craolacháin na hÉireann.

Tá Raidió na Life ag iarraidh duine fuinniúil a cheapadh mar Chlár Reachtaire. Post lánaimseartha ar chonradh sealadach 6 mhí le linn tréimhse shaoire shabóidigh ag Clár Reachtaire Buan Raidió an Life a bheidh sa phost seo.

Próifíl an Phoist

Beidh an Clár Reachtaire freagrach do Bhainisteoir Stáisiúin Raidió na Life. Beidh sé/sí freagrach as taighde agus léiriú a dhéanamh ar fhormhór chláir chainte Raidió na Life. Beidh sé/sí freagrach as craoltaí seachtracha ar leith i bplean bliantúil RnaL a chomhordnú is a fhorbairt, i gcomhar leis an mBainisteoir Stáisiúin.

Cáilíochtaí Riachtanacha:

 • Bunchéim onóracha tríú leibhéil, ar a laghad, i réimse a bhaineann go sonrach leis an bpost (i.e. na Dána, leis an nGaeilge mar ábhar; na meáin chumarsáide; iriseoireacht trí Ghaeilge srl.)

 

 • Tuiscint ar na meáin Ghaeilge, ar mheán an raidió, agus ar raidió pobail

 

 • Scileanna láidre taighde, léiriúcháin agus láithreoireachta raidió

 

 • Scileanna láidre idirphearsanta chun foireann de chraoltóirí deonacha a chomhordnú agus iad i mbun cláir le RnaL

 

 • Gaeilge scríofa agus labhartha d’ardchaighdeán 

Dualgais an Phoist

 • Ardchaighdeán a bhaint amach ar chláir chainte RnaL, trí thaighde do gach clár cainte agus aon chlár eile de réir riachtanais an sceidil, trí chabhrú le taighdeoirí agus craoltóirí deonacha a oiliúint, agus aon chomhairle agus cúnamh eile gur féidir a chur ar fáil do chraoltóirí. 

 

 • Irischláir eagsúla a léiriú i rith na seachtaine.

 

 • Clár cainte laethúil a ullmhú agus a láithriú Luan – Aoine.

 

 • An t-ollchlár Scoth na Seachtaine a chur le chéile gach seachtain.

 

 • Maoirsiú agus comhordnú ar scoláirí idirbhliana ar thaithí oibre le Raidió na Life.

 

 • Bunachar sonraí teagmhálaithe/agallaithe a choimeád suas chun dáta agus a neartú.

 

 • Riarachán & cúraimí eile de réir mar is gá agus de réir éileamh an Bhainisteora.


Coinníollacha

 • Post lánaimseartha ar chonradh théarma seasta 6 mhí

 

 • Ceapfar an Clár Reachtaire ar ghrád Oifigeach Feidhmiúcháin Gnáthscála de réir Chiorclán 28/2009 na Stát-seirbhíse in Éirinn. Ceapfar an duine ar Phointe 1 den scála.

 

 • Is í an Ghaeilge teanga oibre Raidió na Life (ar aer agus as aer).


Conas iarratas a dhéanamh

Seoltar litir iarratais mar aon le CV chuig bainisteoir@raidionalife.ie –

Faoin Luan, 4 Eanáir 2016

Is fostóir comhionannas deiseanna é Comharchumann Raidió Átha Cliath Teo.
Click here for ALL stories

 
<< June 2016 >>
M T W T F S S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 
 
JOB: Raidio Na Life Clár Reachtaire              Closing Date: 4th January 2016
16-12-2015
JOB: Raidio Na Life Clár Reachtaire Closing Date: 4th January 2016
 Read more here
 
First new full community radio licence for 5 years advertised
09-12-2015
First new full community radio licence for 5 years advertised
 Read more here
 
JOB: Life Fm-Two full time positions CLOSING 17th Dec
17-12-2015
JOB: Life Fm-Two full time positions CLOSING 17th Dec
 Read more here
 
JOB: Raidió Corca Baiscinn -Programming Director Closes 23rd Dec
23-12-2015
JOB: Raidió Corca Baiscinn -Programming Director Closes 23rd Dec
 Read more here
 
 
 
 
 
The Community Radio Forum of Ireland © CRAOL 2016