ABOUT Raidió na Life 106.4FM

Station Logo

Fúinn

Fealsúnacht Craoltóireachta

Ag craoladh ar fud Bhaile Átha Cliath ó 1993, is stáisiún raidió pobail sainspéise é Raidió na Life a bunaíodh le seirbhís raidió pobal-dhírithe a sholáthar do phobal na Gaeilge i mBaile Átha Cliath agus sa cheantar máguaird ar bhonn neamhbhrabúsach. Tá cuspóirí oideachasúla agus pobail mar chodanna bunúsacha d'fhealsúnacht chraolacháin na seirbhíse seo. Déanann Raidió na Life comhtháthú idir na heagrais Ghaeilge, lucht labhartha na teanga, daoine a bhfuil spéis acu sa Ghaeilge agus daoine a dtaitníonn réimsí ceoil éagsúla leo - daoine go mb'fhéidir nach mbeadh teagmháil rialta acu leis an nGaeilge san áireamh. Déanann an stáisiún cúram de réimse leathan spéise an phobail sin ina chuid clár, ag díriú go príomha ar chathair agus ar chontae Átha Cliath mar aon leis an gcrios comaitéara máguaird. Tá ilchultúrachas ag baint leis an phobal sin agus ilghnéitheacht i dtaca le réimse spéise, próifíl aoise, cumas sa Ghaeilge agus rannpháirtíocht i gcur chun cinn na Gaeilge de. Tá Raidió na Life tiomanta chun a oiread cláracha agus is féidir a sholáthar a fhreastalóidh ar an ilghnéitheacht sin i measc a lucht éisteachta.

Uaireanta Craolta

Craolann Raidió na Life seacht lá in aghaidh na seachtaine:
Luan go Déardaoin 08:00-04:00, agus thart timpeall an chloig ag an deireadh seachtaine. Bímid ag beoshruthú ar an idirlíon go leanúnach leis.

Gradaim

Tá mórán gradaim agus duaiseanna faighte ag Raidió na Life thar na mblianta, ina measc Gradam Bhord na Gaeilge 1999, Gradam na hAislinge 2003, Duaiseanna Oireachtas na Gaeilge agus Eachtraí Nua sa Chraoltóireacht 2000/2005. Le blianta beaga anuas, bronnadh maoiniú ar an stáisiún go rialta faoi scéim chraoltóireachta Choimisiún Craolacháin na hÉireann Fuaim & Fís agus ainmníodh é i mBarr 50 Ghnólachtaí le Gaeilge Lá Nua (2006). Le deireannas, bronnadh gradaim faoi leith ar an stáisiún i nGradaim Ghnóthachtála CRAOL 2008 agus 2009 sna rannóga Cláracha Gaeilge, Cláracha Coimisiúnaithe, Cláracha do Dhaoine Óga agus Sceidealú Ailtéarnach.  Ainmníodh an stáisiún sa Bharr 50 Gnó le Gaeilge i 2009 freisin.

The Community Radio Forum of Ireland © CRAOL 2016